استقرار پایگاه تست کرونا در مبادی ورودی مازندران |
استقرار پایگاه تست کرونا در مبادی ورودی مازندران ۰۶ اسفند ۱۳۹۸
استاندار مازندران :

استقرار پایگاه تست کرونا در مبادی ورودی مازندران

ساری - استاندار مازندران از استقرار پایگاه تست کرونا به منظور پایش سلامت مسافران در مبادی ورودی این استان خبر داد.