اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری |
بهره برداری از ۳۲۲ طرح همزمان در ۳۱ استان ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
با حضور معاون اول رئیس جمهور :

بهره برداری از ۳۲۲ طرح همزمان در ۳۱ استان

تهران - با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، ٣٢٢ طرح همزمان در ٣١ استان به ارزش بیش از ١۵٠٧ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای ١٢ هزار و ٧٠٠ نفر افتتاح و به بهره‌برداری رسید.