اسلحه فلوره |
برگزاری مسابقات شمشیربازی دختران یزد با عنوان بزرگداشت شهید سلیمانی ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
مسابقات شمشیربازی نونهالان دختر یزد:

برگزاری مسابقات شمشیربازی دختران یزد با عنوان بزرگداشت شهید سلیمانی

یزد-مسابقات شمشیربازی نونهالان دختر یزد (بزرگداشت شهید سلیمانی ) در اسلحه سابر و فلوره در چهار رده زیر ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ سال از سوی هیات شمشیربازی استان یزد برگزار شد و برترین‌ها تجلیل شدند.