اش چریش بجنورد |
کرونا هم آش چریش خراسان شمالی را از جوش نینداخت ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

کرونا هم آش چریش خراسان شمالی را از جوش نینداخت

بجنورد - شیوع بیماری کرونا و هول و هراس آن علیرغم همه نگرانی‌ها و محدودیت‌هایی که در گذران بهار امسال برای خانواده‌های خراسان شمالی ایجاد کرد اما نتوانست شوق زنان این خطه را برای پخت غذاهای موسمی بهار از جمله «آش چریش»، «فتیرمسکه» و یا «خورش کنگر» از آنان بگیرد.