اعتبارنامه |
اعتبارنامه منتخب مردم اسفراین تحویل شد ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
فرماندار شهرستان اسفراین:

اعتبارنامه منتخب مردم اسفراین تحویل شد

اسفراین - اعتبارنامه نمایندگی امان الله حسین پور منتخب مردم اسفراین در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پس از تایید صحّت انتخابات این حوزه انتخابیه توسط شورای نگهبان و با امضای همه اعضای هیات اجرایی و نظارت این شهرستان، تحویل او شد.