اعتبار |
تکمیل شبکه فاضلاب بجنورد نیازمند ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار ۳۰ مهر ۱۳۹۸
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی:

تکمیل شبکه فاضلاب بجنورد نیازمند ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار

بجنورد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی گفت: تکمیل شبکه فاضلاب بجنورد نیازمند ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

۲۸۵ میلیون تومان اعتبار برای تحصیل دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد ۲۹ مهر ۱۳۹۸
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی:

۲۸۵ میلیون تومان اعتبار برای تحصیل دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد

بجنورد- مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از تخصیص اعتبار ۲۸۵ میلیون تومانی برای تحصیل دانشجویان تحت پوشش این نهاد در دانشگاه‌های غیردولتی خبر داد.

وجود ۱۵۷۰ پروژه نیمه تمام در خراسان شمالی ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

وجود ۱۵۷۰ پروژه نیمه تمام در خراسان شمالی

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل از ایسنا،پارسی پور با اشاره به اینکه می توان این پروژه ها را به سه بخش با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰، بالای ۶۰ و کمتر از ۶۰ درصد تقسیم کرد، گفت: از تعداد پروژه های مذکور، ۵۰۰ پروژه بالای ۸۰ درصد، ۸۰۰ پروژه کمتر از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی […]

وجود ۱۵۷۰ پروژه نیمه تمام در خراسان شمالی ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

وجود ۱۵۷۰ پروژه نیمه تمام در خراسان شمالی

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل از ایسنا،پارسی پور با اشاره به اینکه می توان این پروژه ها را به سه بخش با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰، بالای ۶۰ و کمتر از ۶۰ درصد تقسیم کرد، گفت: از تعداد پروژه های مذکور، ۵۰۰ پروژه بالای ۸۰ درصد، ۸۰۰ پروژه کمتر از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی […]

وجود ۱۵۷۰ پروژه نیمه تمام در خراسان شمالی ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

وجود ۱۵۷۰ پروژه نیمه تمام در خراسان شمالی

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل از ایسنا،پارسی پور با اشاره به اینکه می توان این پروژه ها را به سه بخش با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰، بالای ۶۰ و کمتر از ۶۰ درصد تقسیم کرد، گفت: از تعداد پروژه های مذکور، ۵۰۰ پروژه بالای ۸۰ درصد، ۸۰۰ پروژه کمتر از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی […]