اعزام ۴۰ مبلغ به ۴۰ هیئت مذهبی زنجان |
اعزام ۴۰ مبلغ به ۴۰ هیئت مذهبی زنجان ۲۵ آذر ۱۳۹۸
معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان :

اعزام ۴۰ مبلغ به ۴۰ هیئت مذهبی زنجان

زنجان - معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان از اعزام ۴۰ مبلغ به ۴۰ هیئت مذهبی در زنجان خبر داد.