اعضای شورای شهر بجنورد ۹۶ |
نامگذاری مکانی در شهر بجنورد بنام سردار سلیمانی ۱۴ دی ۱۳۹۸
با پیشنهاد علیرضا باغچقی در شورای شهر بجنورد مصوب شد:

نامگذاری مکانی در شهر بجنورد بنام سردار سلیمانی

بجنورد - نائب رئیس شورای اسلامی خراسان شمالی گفت: در جلسه علنی شورای شهر بجنورد تصویب شد که مکانی به نام سردار معزز سپهبد قاسم سلیمانی نامگذاری شود.