افتتاح ۱۳ پروژه خصوصی و ۷۴ پروژه دولتی |
بهره برداری از ۸۷ طرح اسفراین در دهه فجر ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
فرماندار اسفراین :

بهره برداری از ۸۷ طرح اسفراین در دهه فجر

اسفراین - فرماندار اسفراین از افتتاح ۱۳ پروژه خصوصی و ۷۴ پروژه دولتی در دهه مبارک فجر خبر داد