افزایش غیرمنطقی و غیرمعقول قیمت ها |
برخورد جدی با افراد و واحدهای متخلف در کاشان ۱۳ آذر ۱۳۹۸
رئیس دادگستری کاشان :

برخورد جدی با افراد و واحدهای متخلف در کاشان

کاشان - رئیس دادگستری کاشان از برخورد جدی متولیان تنظیم بازار با افراد و واحدهای متخلف خبر داد و گفت: با افراد و واحدهایی که بخواهند با افزایش غیرمنطقی و غیرمعقول قیمت ها مردم را تحت فشار قرار دهند و زمینه ناراحتی آن ها را فراهم کنند برخورد می شود.