افزایش قیمت بنزین |
سبد حمایت معیشتی بیش از ١٩ میلیون خانوار امشب واریز می شود ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

سبد حمایت معیشتی بیش از ١٩ میلیون خانوار امشب واریز می شود

تهران - مرحله چهارم سبد حمایت معیشتی امشب (دهم اسفندماه ) به حساب ١٩ میلیون و ٢٨٣ هزار و ٢۴۵ سرپرست خانوار واریز می‌شود.