افزایش ۱۰ درصدی حقوق معلمان با اجرای طرح رتبه بندی |
افزایش ۱۰ درصدی حقوق معلمان با اجرای طرح رتبه بندی ۰۵ دی ۱۳۹۸
وزیر آموزش و پرورش :

افزایش ۱۰ درصدی حقوق معلمان با اجرای طرح رتبه بندی

تبریز - وزیر آموزش و پرورش از افزایش 10 تا 12 درصدی حقوق معلمان با اجرای طرح رتبه‌بندی خبر داد.‏