افزایش ۱۰۰ درصدی صادرات محصولات غیرنفتی از آذربایجان شرقی |
افزایش ۱۰۰ درصدی صادرات محصولات غیرنفتی از آذربایجان شرقی ۲۰ آذر ۱۳۹۸
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی :

افزایش ۱۰۰ درصدی صادرات محصولات غیرنفتی از آذربایجان شرقی

بناب - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: طی شش ماهه اول سال صادرات محصولات غیرنفتی به خارج از کشور از لحاظ ریالی ۴۲ درصد و از لحاظ وزنی ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.