افزایش ۵ برابری جذب گردشگران چینی در اصفهان |
تنوع پایین غذا یکی از نقاط ضعف صنعت گردشگری جهانی در استان اصفهان ۰۳ دی ۱۳۹۸
معاون سرمایه گذاری و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان :

تنوع پایین غذا یکی از نقاط ضعف صنعت گردشگری جهانی در استان اصفهان

اصفهان - معاون سرمایه گذاری و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: تنوع پایین غذا به عنوان یکی از نقاط ضعف صنعت گردشگری جهانی در استان اصفهان است، امسال با ایجاد رستوران چینی در یکی از هتل‌ها درصدد رفع این نقیصه که مورد اعتراض گردشگران خارجی واقع می‌شود، هستیم.