افشین دلشاد |
همکاری مردم خراسان شمالی در گام دوم غربالگری الزامی است ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت:

همکاری مردم خراسان شمالی در گام دوم غربالگری الزامی است

بجنورد- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از آغاز مرحله دوم غربالگری کووید -۱۹ در استان خبر داد و از مردم خواست تا با  همکاران واحدهای بهداشتی و درمانی که غربالگری را از طریق سامانه تلفنی ۴۰۳۰ انجام می دهند نهایت همکاری را داشته باشند.