اقبال عباسی |
آماده باش کامل دستگاه های اجرایی برای مقابله با سیلاب احتمالی ۰۴ اسفند ۱۳۹۸
استاندار چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

آماده باش کامل دستگاه های اجرایی برای مقابله با سیلاب احتمالی

شهرکرد - استاندار چهار محال و بختیاری وقوع سیلاب در استان را بسیار محتمل دانست و از آماده باش کامل دستگاه های اجرایی در این زمینه خبر داد.