اقتصاد و دارایی یزد |
یزد یکی از مناطق امن سرمایه گذاری ۱۱ مرداد ۱۳۹۹

یزد یکی از مناطق امن سرمایه گذاری

یزد-مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد گفت: این استان در ارزیابی جدید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، رتبه اول در پایش شاخص امنیت سرمایه گذاری به خود اختصاص داده است و امن ترین مناطق کشور در این زمینه معرفی شد.