اقدامات پیشگیرانه |
ورود جدی دستگاههای فرهنگی استان اردبیل به موضوع آسیب اجتماعی ۲۳ آبان ۱۳۹۸
استاندار اردبیل :

ورود جدی دستگاههای فرهنگی استان اردبیل به موضوع آسیب اجتماعی

اردبیل - استاندار اردبیل از ورود جدی دستگاه‌های فرهنگی استان به موضوع کنترل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خبر داد و گفت : جلوگیری از عملکرد جزیره‌ای و آسیب شناسی دقیق با تعامل مناسب دستگاه‌های مرتبط می‌تواند در بهبود شاخص‌های مدنظر کمک کند.