اقدام به شکار و صید ۱۰ قطعه کبک در حوزه استحفاظی دشت کرات |
دستگیری پنج شکارچی متخلف در تایباد ۳۰ دی ۱۳۹۸
رییس اداره حفاظت از محیط زیست تایباد :

دستگیری پنج شکارچی متخلف در تایباد

مشهد - رییس اداره حفاظت از محیط زیست تایباد از دستگیری پنچ شکارچی متخلف در عرصه‌های طبیعی دشت کرات این شهرستان خبر داد.