اقدام خرابکارانه سازمان یافته در جهت ایجاد بدبینی و نگرانی عمومی |
شناسایی محصولات غذایی مشکوک در کردستان ۲۴ آذر ۱۳۹۸
دانشگاه علوم پزشکی کردستان :

شناسایی محصولات غذایی مشکوک در کردستان

سنندج - دانشگاه علوم پزشکی کردستان بالاخره با انتشار اطلاعیه ای وجود قرص در داخل کیک را تایید کرد و گفت: محصولات غذایی مشکوک در استان کردستان شناسایی شده است.