اقشار آسیب‌دیده از کرونا |
آمادگی خراسان شمالی برای اجرای رزمایش ملی «بخشش ایرانیان» ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
مجید الهی راد:

آمادگی خراسان شمالی برای اجرای رزمایش ملی «بخشش ایرانیان»

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از رزمایش ملی «بخشش ایرانیان» در خراسان شمالی برای رفع مشکلات اقشار آسیب‌دیده از کرونا خبر داد.