امامزاده‌های استان سمنان |
استقرار ۱۵ مبلغ اعزامی از قم به استان سمنان 04 آبان 1398
سرگروه مبلغین اعزامی سازمان اوقاف به استان سمنان :

استقرار ۱۵ مبلغ اعزامی از قم به استان سمنان

سمنان - سرگروه مبلغین اعزامی سازمان اوقاف به استان سمنان از اعزام 15 مبلغ از قم به مناسبت دهه وقف به شهرستان‌های استان خبر داد.