امام جعه بجنورد |
 صدا و سیما در حقیقت دانشگاه عمومی است 17 اردیبهشت 1399
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی

 صدا و سیما در حقیقت دانشگاه عمومی است

بجنورد، نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به نطرات و دیدگاه های امام راحل (ره) تاکید کرد : صدا و سیما در حقیقت دانشگاه عمومی است.