امام جمعه رباط‌ کریم |
اثبات برتری نظامی نیرو های یمنی در همه عرصه های نبرد 13 مهر 1398

اثبات برتری نظامی نیرو های یمنی در همه عرصه های نبرد

رباط کریم - امام جمعه رباط‌ کریم با اشاره به پیروزی اخیر انصار الله ارتش یمن و شکست سنگین ریاض و حامیانش گفت: برتری نظامی نیرو های یمنی در همه عرصه های نبرد ثابت شده است.