امام جمعه شهرستان کازرون |
برخورد قاطع تر با تعرضات غیرقانونی به حریم طبیعت ضروری است 12 آذر 1398
امام جمعه شهرستان کازرون :

برخورد قاطع تر با تعرضات غیرقانونی به حریم طبیعت ضروری است

شیراز - امام جمعه شهرستان کازرون برخورد قاطع تر با تعرضات غیرقانونی به حریم طبیعت را ضروری برشمرد.