امام صادق (ع) |
توطئه فرهنگی دشمنان علیه دین و ارزش‌ها با بهره‌گیری از فضای مجازی است 28 خرداد 1399

توطئه فرهنگی دشمنان علیه دین و ارزش‌ها با بهره‌گیری از فضای مجازی است

یزد- مدرس حوزه علمیه گفت: توطئه فرهنگی دشمنان علیه دین و ارزش‌ها با بهره‌گیری از فضای مجازی و ابزارهای نوین رسانه‌ای است.