امحای اقلام تبلیغاتی در مکان‌های غیرمجاز شهر اردبیل |
امحای اقلام تبلیغاتی در مکان‌های غیرمجاز شهر اردبیل 28 بهمن 1398
شهردار اردبیل :

امحای اقلام تبلیغاتی در مکان‌های غیرمجاز شهر اردبیل

اردبیل - شهردار اردبیل از امحای اقلام تبلیغاتی غیرمجاز به صورت روزانه در سطح شهر اردبیل خبر داد.