امنیتی و اجتماعی استاندار اسبق خراسان شمالی |
ریزش بهمن در صبح پاییزی 11 آذر 1398
تغییر سرپرستی فرمانداری بجنورد:

ریزش بهمن در صبح پاییزی

بجنورد - روز گذشته دو اتفاق مهم در استان رخ داد که شاید بتوان گفت در تاریخ استان کم نظیر بوده است. خبر نخست تغییر فرماندار مرکز استان و دوم دستگیری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اسبق خراسان شمالی در خصوص پرونده قیرهای رایگان که در شماره پیشین درباره آن اطلاع دادیم.