امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری |
ثبت نام ۱۷ نفر برای انتخابات مجلس در چهارمحال و بختیاری 14 آذر 1398
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری :

ثبت نام ۱۷ نفر برای انتخابات مجلس در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری از ثبت نام ۱۷ نفر برای انتخابات مجلس در چهارمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات در این استان خبر داد.

ثبت نام ۱۹ نفر برای انتخابات مجلس در چهارمحال و بختیاری 11 آذر 1398
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری :

ثبت نام ۱۹ نفر برای انتخابات مجلس در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری از ثبت نام ۱۹ نفر برای انتخابات مجلس در چهارمحال و بختیاری خبر داد.