امنیتی و انتظامی |
یک میلیون و ۵۴۶ هزار تن در استان کرمانشاه واجد شرایط رای هستند 30 بهمن 1398
استاندار کرمانشاه :

یک میلیون و ۵۴۶ هزار تن در استان کرمانشاه واجد شرایط رای هستند

قصرشیرین - استاندار کرمانشاه گفت: در استان کرمانشاه در مجموع یک میلیون و ۵۴۶ هزار تن واجد شرایط رای هستند که واجدان شرایط این دوره نسبت به دور قبل، به میزان ۲ و چهار دهم درصد رشد داشته است.