امنیت اجتماعی |
مدنظر قرار دادن گسترش مشارکت مردمی در تامین امنیت اجتماعی 13 مهر 1398

مدنظر قرار دادن گسترش مشارکت مردمی در تامین امنیت اجتماعی

اراک - نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: گسترش مشارکت مردمی در تامین امنیت اجتماعی بایستی بیش از پیش مدنظر نیروی انتظامی قرار گیرد.