امنیت |
امنیت محصول فعالیت نیروی انتظامی ۱۳ مهر ۱۳۹۸

امنیت محصول فعالیت نیروی انتظامی

گرگان - استاندار گلستان گفت : پلیس به عنوان ویترین تمامی نیروهای انتظامی و نظامی به خوبی درخشیده است و محصول فعالیت های نیروی انتظامی خدمت و امنیت است.

اولین گروه زائران افغانستانی اربعین از ۱۵ مهرماه وارد تایباد می شوند ۱۰ مهر ۱۳۹۸

اولین گروه زائران افغانستانی اربعین از ۱۵ مهرماه وارد تایباد می شوند

تایباد - رئیس ستاد اربعین شهرستان تایباد از ورود اولین گروه زائران افغانستانی اربعین حسینی، از ۱۵ مهر ماه به تایباد خبر داد.