اموال منقول تاریخی |
رشد ۳۰ درصدی ساماندهی اموال گیلان 11 آبان 1398
مدیرکل میراث فرهنگی استان گیلان :

رشد ۳۰ درصدی ساماندهی اموال گیلان

رشت - مدیرکل میراث فرهنگی استان گیلان از رشد 30 درصدی ساماندهی اموال گیلان نسبت به سال گذشته خبر داد.