اموزش پرورش راز و جرگلان |
کارگاه های پیشگیری از ویروس کرونا در ۴ حوزه راز وجرگلان برگزار شد 09 اسفند 1398
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان راز و جرگلان :

کارگاه های پیشگیری از ویروس کرونا در ۴ حوزه راز وجرگلان برگزار شد

راز و جرگلان - مدیر آموزش و پرورش راز و جرگلان از برگزاری کارگاه های پیشگیری از ویروس کرونا در 4 حوزه راز وجرگلان خبر داد.