امین رضا مرآتی |
ذخیره حجم آب سد بارزو شیروان به ۴۲ میلیون مترمکعب رسید 11 اردیبهشت 1398
فرماندار شيروان گفت:

ذخیره حجم آب سد بارزو شیروان به ۴۲ میلیون مترمکعب رسید

بجنورد- فرماندار شيروان گفت: تا ديروز ذخيره حجم آب سد بارزو در اين شهرستان به 42 ميليون مترمكعب رسيده كه اين خود بزرگترين نعمت الهي در سال جاري است.