امکان پرداخت صدقه موردی به مبلغ ۵۰۰ تومان فراهم‌شده است |
پرداخت صدقه با ارسال پیامک به ۸۸۷۷ 16 بهمن 1398
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی :

پرداخت صدقه با ارسال پیامک به ۸۸۷۷

بجنورد - مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از فراهم بودن امکان پرداخت صدقه روزانه به‌صورت پیامکی از سر شماره ۸۸۷۷ خبرداد.