امید پارسایی فر |
جشنواره سرود نوبانگ با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد 09 آذر 1398
رئیس حوزه هنری بوشهر :

جشنواره سرود نوبانگ با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد

بوشهر - رئیس حوزه هنری بوشهر از پایان کار اولین جشنواره استانی سرود نوبانگ در بوشهر با معرفی و تجلیل از برگزیدگان این جشنواره خبر داد.