امیری |
خروج قطار مسافربری زاهدان- تهران از ریل 21 دی 1398
رئیس روابط عمومی اداره کل راه آهن جنوب شرق کشور( زاهدان) :

خروج قطار مسافربری زاهدان- تهران از ریل

زاهدان - رئیس روابط عمومی اداره کل راه آهن جنوب شرق کشور( زاهدان) از خارج شدن دیزل یک قطار مسافربری با ۴۰۰ مسافر در مسیر زاهدان_ تهران خبر داد.