امیر گواهی |
خیران خراسان شمالی از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون ۶ میلیارد تومان کمک کردند 26 فروردین 1399
امیر گواهی:

خیران خراسان شمالی از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون ۶ میلیارد تومان کمک کردند

رئیس کمیته مردمی ستاد استانی ویروس کرونا در خراسان شمالی گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون خیران این استان شش میلیارد و 413 میلیون تومان به بخش های مختلف کمک کردند.