امین کشوری |
معدن آلبلاغ اسفراین پنجمین قربانی را هم گرفت 20 آذر 1398
رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسفراین :

معدن آلبلاغ اسفراین پنجمین قربانی را هم گرفت

بجنورد - رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسفراین گفت: ریزش چندمین باره معدن سرب و روی آلبلاغ اسفراین در سال جاری، ظهر چهارشنبه به مرگ یکی از برداشت‌کنندگان غیرمجاز از ذخایر معدنی آن انجامید.