انتخاباتی |
ماموریت هیات های اجرایی و نظارت برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند است 26 دی 1398
معاون سیاسی استاندار در نشست تعاملی با هیات های اجرایی

ماموریت هیات های اجرایی و نظارت برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند است

اسفراین- دکتر حیاتی گفت: هیات های اجرایی و نظارت در کنار هم تصمیم گیرنده هستند و ماموریت آنها برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمدار است.