انتخابات اسفراین |
ماموریت هیات های اجرایی و نظارت برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند است 26 دی 1398
معاون سیاسی استاندار در نشست تعاملی با هیات های اجرایی

ماموریت هیات های اجرایی و نظارت برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند است

اسفراین- دکتر حیاتی گفت: هیات های اجرایی و نظارت در کنار هم تصمیم گیرنده هستند و ماموریت آنها برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمدار است.

دغدغه فعالان رسانه ای و مجازی، توسعه شهرستان و مشارکت حداکثری در انتخابات باشد 11 دی 1398
فرماندار اسفراین در نشست با فعالان رسانه ای و مجازی شهرستان اسفراین:

دغدغه فعالان رسانه ای و مجازی، توسعه شهرستان و مشارکت حداکثری در انتخابات باشد

اسفراین- فرماندار اسفراین در نشست با فعالان رسانه ای و مجازی شهرستان اسفراین در اشاره به نقش محوری رسانه ها برای توسعه پایدار؛گفت: فعالان رسانه ای باید در تعامل و هم افزایی دغدغه توسعه شهرستان را داشته باشند.