انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر |
تایید صلاحیت ۹۸ نفر از داوطلبان استان بوشهر 14 بهمن 1398
سرپرست دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر :

تایید صلاحیت ۹۸ نفر از داوطلبان استان بوشهر

بوشهر - سرپرست دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر از تایید صلاحیت 98 نفر از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان خبر داد.

ثبت نام ۱۹ نفر برای انتخابات مجلس در حوزه های استان بوشهر 11 آذر 1398
سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر :

ثبت نام ۱۹ نفر برای انتخابات مجلس در حوزه های استان بوشهر

بوشهر - سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر از ثبت نام 19 نفر در حوزه های استان بوشهر در آغازین روز از ثبت نام نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس خبر داد.