انتخاب شهردار بجنورد |
هادی زارعی شهردار بجنورد شد 31 شهریور 1398

هادی زارعی شهردار بجنورد شد

  مهندس زارعی در یک صد و پانزدهمین جلسه علنی شورای شهر، به عنوان شهردار بجنورد انتخاب شد. بجنورد-رئیس شورای شهر بجنورد:شورای شهر از ابتدای دوره پنجم باشعار همدلی و اتحاد کار خود را شروع کرده و امیدواریم همچنان ادامه یابد