انتشار ویروس کرونا در این شهرستان کذب است |
تاکنون هیچگونه مورد مبتلا به ویروس کرونا در کهگیلویه مشاهده نشده است 05 اسفند 1398
رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه و بویر احمد :

تاکنون هیچگونه مورد مبتلا به ویروس کرونا در کهگیلویه مشاهده نشده است

یاسوج - رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه و بویر احمد گفت: تاکنون هیچگونه مورد مبتلا به ویروس کرونا در شهرستان مشاهده نشده و شایعات به وجود آمده در مورد انتشار ویروس کرونا در این شهرستان کذب است.