انتقاد تلویحی از روند واگذاری اراضی برای ساخت مسکن ملی |
آغاز مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی بعد از انتخابات 29 بهمن 1398
وزیر راه و شهرسازی خبر داد :

آغاز مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی بعد از انتخابات

تهران - وزیر راه و شهرسازی از آغاز مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی بعد از انتخابات خبر داد و گفت: به حکم قانون اساسی خانه‌دار کردن مردم وظیفه دولت است و تصمیمات دولت باید تسهیل‌کننده برای خانه‌دار شدن مردم باشد.