انتقاد سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی به تحریف نام خلیج فارس از سوی وزارت دفاع کره‌جنوبی |
سئول برای مراقبت از روابط دو کشور با تهران همکاری خواهد کرد. 02 بهمن 1398
یک مقام وزارت امور خارجه کره جنوبی :

سئول برای مراقبت از روابط دو کشور با تهران همکاری خواهد کرد.

پکن - یک مقام وزارت امور خارجه کره جنوبی گفت: ایران از تصمیم کشورش برای اعزام نیرو به تنگه هرمز ابراز نگرانی کرده در همین راستا سئول برای مراقبت از روابط دو کشور از نزدیک با تهران همکاری خواهد کرد.