انتقال آب به یزد |
تنها ۵ درصد از آب انتقالی به صنعت اختصاص یافته است ۰۸ بهمن ۱۳۹۹

تنها ۵ درصد از آب انتقالی به صنعت اختصاص یافته است

یزد- از ابتدا قرار بود که ۴۰ درصد آب انتقالی به صنعت اختصاص پیدا کند ولی تنها ۵ درصد از این آب به صنعت اختصاص یافته و مابقی سهمیه صنعت نیز به صورت کامل برای شرب استفاده می‌شود.