انتقال آب و تامین آب پایدار برای مناطق استان فارس |
اجرای ۲۰ پروژه آبرسانی برای عشایر استان فارس 23 آذر 1398
مدیرکل امور عشایری استان فارس :

اجرای ۲۰ پروژه آبرسانی برای عشایر استان فارس

شیراز - مدیرکل امور عشایری استان فارس از اجرای 20 پروژه در قالب تامین آب عشایر خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه ها، ۲۲.۵میلیارد تومان ازصندوق توسعه ملی برای تأمین آب عشایر استان اختصاص یافته است.