انتقال زوار |
ورود بیش از ۱۷ هزار زوار خارجی از مرز مهران 30 مهر 1398
رئیس قرارگاه ویژه اربعین در مرز مهران:

ورود بیش از ۱۷ هزار زوار خارجی از مرز مهران

ایلام - رئیس قرارگاه ویژه اربعین در مرز مهران از ورود بیش از ۱۷ هزار زوار خارجی از مرز مهران خبر داد.